VU: Talentbeleid

VU: Talentbeleid
Art direction uitgave Vrije Universiteit Amsterdam. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een aantal instrumenten laten ontwikkelen op het gebied van talentbeleid voor wetenschappers. Deze brochure geeft een beknopte samenvatting van bestaande VU-regelingen en beleid, De uitgave wil een ‘levend document’ zijn en zal regelmatig worden geactualiseerd. Naast een toelichting op de verschillende instrumenten biedt de uitgave ook interviews en ‘best practices’.
Klant: 
Vrije Universiteit