VITOK BROCHURE

VITOK BROCHURE
Het themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, twee ouderenfondsen. Het programma ondersteunt projecten die vitale en kwetsbare ouderen in contact brengen met elkaar, op zo’n manier dat allen zich er beter bij voelen. Tijdens de Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid deelden de fondsen en de projectleiders de ervaringen en resultaten met ruim 500 deelnemers, waarvoor deze brochure is ontwikkeld
Klant: 
VITOK