Museum Het Schip

Museum Het Schip
Vormgeving fondsen- en sponsorplan (Nederlands en Engels) voor Museum Het Schip, ook wel het museum van de Amsterdamse School genoemd. Om een groot Museum voor de Amsterdamse School te realiseren is de steun van verschillende financiers noodzakelijk, waaronder fondsen, sponsoren, vrienden en andere begunstigers uit het grote publiek. Museum Het Schip is al door vele financiers ondersteund, voor het realiseren van de uitbreiding is de inzet van bestaande en nieuwe partners van cruciaal belang.
Klant: 
Museum Het Schip