Cahier SVL 2015

Cahier SVL 2015
Fonds Sluyterman van Loo gaf kunstenaar Aram Tanis de opdracht om voor het cahier 2015 vijf fotocollages te maken, in de stijl van zijn project Binding Image: een digitaal fotoarchief. Tanis categoriseert vrijwel identieke internetbeelden en verwerkt ze in grote collages, waardoor ze hun alledaagse, vluchtige betekenis overstijgen. De continue herhaling leidt tot een gedwongen confrontatie met actuele kwesties. Voor het fonds maakte Tanis een serie fotocollages over ouderen, waarbij hij bestaande clichés uitvergroot. Journalist Arjen van Veelen werd uitgenodigd om bij iedere collage een column te schrijven. Hierin gaat Van Veelen lichtvoetig om met de getoonde vooroordelen over ouderen, waarbij hij tegelijkertijd raakt aan maatschappelijke pijnpunten.
Klant: 
Fonds Sluyterman van Loo