BROCHURE

BROCHURE
Om geruisloos te kunnen communiceren met partijen in binnen- en buitenland is het zaak de informatiestromen zoveel mogelijk te automatiseren en op elkaar af te stemmen. Internationale standaardisatie maakt dat mogelijk. Deze brochure ‘is bedoeld om de Nederlandse land- en tuinbouwsector te laten aansluiten bij de standaarden van UN/CEFACT, een organisatie van de Verenigde Naties die streeft naar vereenvoudiging van de internationale handel en die elektronische gegevensuitwisseling wil bevorderen. De brochure is gemaakt in samenwerking met tekstschrijver Irene Schoemakers.
Klant: 
AgroConnect